Polis Günü

Polis Günü

Polis Günü

10 Nisan 1845 Türk Polis teşkilatının kuruluş tarihi.

Tarih’te Türkler’in var olduklarından beridir bir düzen ve intizam 

içerisinde yaşadıkları yazılı kaynaklardan anlaşılmaktadır.

VIII. asırda Koyykuk kitabesinde İNALKAGAN Büyük Selçuklu 

İmparatorluğu kurucusu Selçuk Bey, Karaman oğulları kurucusu 

Nizamettin Bey, Eski Türklerde Oğuz Han, Cengiz Han, Uluğ Han, 

milletlerinin güvenliklerine büyük ehemmiyet veriyorlardı.

1299-1453 Osmanlı Döneminde Fatih Sultan Mehmet Han, Abdülhamit 

Han, Orhan bey, Kanuni Sultan Süleyman Han, Gündüz Alp’e  halkının 

huzur ve güvenliklerine özellikle sivil istihbarat hizmetlerine ağırlık 

vererek ehemmiyet vermişlerdir. 1815-1845 arasında İstanbul ilinde 

güvenlik hizmetleri Kullukçular, Yasakçılar ve Bekçiler olarak 

sınıflandırılmıştır.

Türkiye’de 10 Nisan 1845 Türk Polis teşkilatının kuruluş tarihi 

olmuştur. Osmanlı Devleti’nin payitahtı olan İstanbul ilinde POLİS 

TEŞKİLATI MAHSUSASI adı altında kurulan yeni Polis teşkilatı 17 

maddelik bir yetki ve salahiyet kanunu çerçevesinde İstanbul ilinde 

ahalinin huzur ve güvenini temin ediyordu.1879 tarihinde polis 

güvenlik olarak jandarma teşkilatının kurulması ile ikiye ayrılmış oldu. 

1909 yılında emniyet genel müdürlüğü kuruldu. Aynı yıllarda Bursa, 

Edirne ve Eskişehir illerinde birer komiser ve 30 polis memuru ile 

görev alırlar.

29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet’in kurulması ile emniyet genel 

müdürlüğü Ankara’ya taşınır. İçişleri Bakanlığına bağlı olarak, 3201 

sayılı Emniyet teşkilat kanunu ve 2559 sayılı Polis ve Salahiyet 

kanunları ile halen görev yürütülür.

Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminden miras kalan güzide 

teşkilatlarımızdan Peygamber ocağı saydığımız ordumuzdan sonra 

ikinci teşkilatımız POLİS teşkilatımızdır. Bu kutsal ocak, teşkilat 

kuruluşundan günümüze kadar yüzlerce şehitler, gaziler vermiş nurlu 

ve onurlu teşkilattır.

Polis teşkilatımız gelişen ülke ve dünya şartlarına özellikle teknik, araç 

gereç ve teknolojik olarak ayak uydurmuş, halen tamamı bu ülkenin 

insanları bu halkın evlatları 240.447 polis personeli ile 31.623 hizmet 

aracı, 3220 hizmet binaları ile Türkiye’nin tüm illerinde, İl Emniyet 

Müdürlükleri, ilçelerinde % 98 teşkilatları ile halkına güvenlik 

hizmetlerinin yanında, 24 saat, suçun önceden tespiti çalışmaları, 

teknik hizmetler, trafik, pasaport, ruhsat tebligat, koruma, adli, idari 

akla gelmedik bin bir çeşit hizmet. Tamamı halkı için, huzur için, insan 

için, insanlık için, hizmet vermektedir.

Ben âcizane bu kutsal camiada 34 yıl 3 ay görev yapma şerefine sahip 

oldum.  Başkomiserlik rütbesinden 11 yıl evvel emekliye ayrıldım. 

Hizmet sürem içerisinde çok karışık, karmaşık, sır cinayetlere, 

hırsızlık, gasp ve soygunlara, akıl ermez gibi görülen olaylara şahit 

oldum bu olaylardan hiçbir olayın failini bulmadan dosyasını benden 

sonra gelen arkadaşıma bırakmadım.

Polis teşkilatında görev yaptığım sırada 10 Nisan günlerini hiç 

sevemedim. Çünkü bu gün güya teşkilatta polis bayramı olarak 

kutlanır. Tüm kutlama çalışmalarını benim yapmam gerekli olur. 

Siyasiler güya bazı iyileştirmeler yapılacağı konularında açıklamalar 

yaparlar 10 Nisan polis günü geçer verilen sözler unutulur. Bize ’de 

çektiğimiz zahmet eziyet kalır. Uzun yıllardır bu böyle gelmiş böyle 

gider. Polisin gerçek sorunları bir türlü çözüm bulmaz, meslekler 

sıralamasında en fazla meslek suçu, intiharlar bu teşkilat mensupları 

arasında olur. Tüm meslekler sıralamasında gerçek anlamda en zor 

meslek gurubu Polislik mesleğidir.

Dünya devleti, AB üyesi olmak istiyorsak Polisimizi ’de her yönü ile 

organize etmeliyiz. AB ülkesi olan Almanya’da polis 6.700 TL 

Fransa’da 5.800 TL Hollanda’ da 4.900 TL İtalya’da 4.500 TL maaş 

alıyor. Bütün sosyal imkânları, çalışma şartları da Türk polisinden 

daha iyi seviyededir. Buna karşı suçluların yakalanması, Faili meçhul 

olaylar karşısında Türk polisinden çok daha geri seviyelerdedirler. 

Peki, Türk polisi kaç lira maaş alıyor? Çalışanı 3.000 TL, emeklisi 1.500 

TL. Bu kafa anlayışı ile AB’ye hemen bizi alırlar mı dersiniz?. 

Bekleyelim görelim?.

Bugün polis teşkilatımız eski yıllara rağmen teknik teknolojik araç 

gereç levazımat ve yerleşke olarak çok daha donanımlı olmasına 

rağmen içerisine düşürülmüş olan PARALEL illetindense en kısa 

zaman içerisinde kurtulacağını teşkilat mensuplarının eskisi gibi yine 

de birlik ve beraberlik içerisinde hırsıza arsıza teröriste karşı kadife 

eldiven içerisinde çelik yumruk olacağını umuyorum ve bekliyorum.

Emniyet camiasında görev yapan emekli olan Şehit ve Gazilerimize 

Genel Müdüründen Polis memuruna, Çarşı ve mahalle bekçisine sivil 

memurundan odacısına kadar tüm teşkilat personelimize, Trabzon İl 

Emniyet Müdürlüğü personeline Büyükliman havzamızda Vakfıkebir, 

Beşikdüzü, Tonya, Şalpazarı ve Çarşıbaşı ilçelerinde görevli 

polislerimize huzur ve güvenliğimizin sağlanmasında hizmeti, alın teri 

olan tüm Emniyet teşkilatı mensuplarımızın 10 Nisan 2015 POLİS 

günlerini kutluyor aileleri ile huzurlu olmalarını yarınlara daha umutla 

bakmalarını diliyorum

Cemal Aksoy Emekli Başkomiser – cemal-aksoy@hotmail.com.tr. 

Hâkimiyet gazetesi.