YUNANİSTAN'A SIĞINMIŞ DİN MASKARALARI

YUNANİSTAN'A SIĞINMIŞ DİN MASKARALARI

 

YUNANİSTAN'A SIĞINMIŞ DİN MASKARALARI

Yunan arşivlerinden alınan bu resme dikkat ediniz. Resimde Manisa’nın işgalinden sonra Tiyatro izleyen Yunanlı askerleri ve altı tane sarıklı sözüm ona Hoca kılıklı vatan Hainleri var.

Hemen merakınızı gidermek için söyleyeyim. Bu hoca kılıklı soytarılar Menemen de Cumhuriyet'e ve Atatürk'e başkaldırarak Yunanlılarla işbirliği yapan vatan hainleridir.

Arşivler de kimlikleri malum olan bu zatları deşifre edeyim ki Türk Milleti kimleri Meclis'e Vekil gönderdiğini de öğrenmiş olsun.

Giritli Mehdi Derviş, Sütçü Mehmed, Şamlı Mehmet Menemen'de Asteğmen Fehmi Kubilay’ın başını bağ testeresi ile kesip yeşil bayrağın tepesine takarak sokaklar da dolaştıran kişilerdir.

Bu kişiler çatışmada öldürülür, Tabii bu isyana yardım ve yataklık eden aralarında önceden Şeyh Sükûti’nin Menemen belediye başkanlığı yaptığı sırada yönetimde birlikte olduğu bilinen Hayımoğlu Yahudi Jozef, Erbilli Şeyh Esad’ın oğlu Mehmet Ali ve 37 kişi de daha sonra idam edilir.

Nakşibendî Şeyhi Esad Efendi ise ilerlemiş yaşından dolayı 24 yıla hapis olur, daha sonra tutuklu bulunduğu sırada hastalığından dolayı ölür, Fakat Şeyh Esat ve tarikatının amacı Cumhuriyet kayıtlarına, “Hükümeti yıkmak, ATATÜRK ilke ve inkılâplarına aykırı olarak saltanat ve şeriatı getirmek, tekke ve zaviyeleri açmak, şapkayı yasaklayıp yeniden fesin kullanılmasını” sağlamak olarak geçer.

Menemen isyanını Giritli Hüsnü Bey’in Türk Milletine ve Cumhuriyete karşı düşmanlığı sonucu Yunanistan’a gittikten sonra buradan idare ettiği yazılıdır.

Olayların tertipleyicileri ise Nakşibendî tarikatı lider Erbilli Şeyh Esat, işgal dönemin Manisa Valisi Giritli Hüsnüyadis 1922’de Yunanistan’a yerleşir ve onun kardeş çocuğu Giritli Derviş Mehmet, Menemen Belediye Başkanı Şeyh Sükûti ve akın akın Manisa’dan Menemene gelen diğerleri de müslümanlığı bırakıp Hristiyanlık dinine geçerler.

Böylece vatan hainlikleri de tescillenmiş olur. Yani bu halkımızı ''Din elden gidiyor'' diye kışkırtan ve Atatürk'ü deccal ilan eden soytarılar işgal yıllarında Yunana kurşun sıkmadıkları gibi genç bir Türk askerinin kafasını bağ testeresi ile tereddüt etmeden kestikleri için bu hainleri asla unutmamamız lazımdır.

Çünkü “Menemen isyancısı Derviş Mehmet’in (Menemen-Sümbüller Köyü) ikinci eşinden torunu, babadan Girit Rum’u, anadan Mısırlı Arap olan zat şimdi Meclis 'te vekillik yapan Bülent ARINÇ ın dedesidir…

Ve bu Bülent ARINÇ'ın dedesi, Manisa’yı düşmana savunmasız olarak teslim edip 1500 kişinin bağ testeresiyle kesilmesine, 300 civarında kadının tecavüz edilmesine sebep olan Manisa Valisi Hüsnü (Hüsniyadis) Devriş Mehmet ile kardeş çocuğudur.

Ne yazık ki bu zatı muhterem Türklüğün şimal yıldızı gibi parlayıp yükseldiği Bursa vilayetimizden de Milletvekili seçilmeyi başarmıştır. Yazıklar olsun...

ERTUĞRULKALAFATYAZAR

Kaynak (Türk Tarih Kurumu Arşivleri)