TÜRK OTAĞI

TÜRK OTAĞI
TÜRK OTAĞI

 TÜRK OTAĞI

Tengri Biz Menen

Ne Demektir..!

Tengri,

Yani eski Türkçe ’de Tanrı:

Eski Türklerin ve Moğolların

İnancı olan Tengricilikte

“Gök Tanrı (Kök Tengri)”

Ya da Göğün yüce tinidir.

Aynı zamanda

Orhun Yazıtlarında

İlk çözümlenen

Sözcük olmaktadır.

Orta Asya’nın

Uçsuz bucaksız bozkırlarında yaşayan atalarımızın inancı,

Gök Tanrı (Kök Tengri) inancıdır.

Eski Türkçe’mde Tanrı sözcüğü

“Tengri” biçiminde söylenirdi.

“Tengri Biz Menen” ise

Anadolu Türkçesiyle

“Tanrı bizinen”

anlamına gelen tümcedir.

“Tanrı bizimle” demektir.

Türkler tarafından

birçok yerde kullanılmıştır.

SSCB’ye karşı savaşan

Türkistan Lejyonunun

logosunda bu slogan yazmaktadır.

Çanakkale Savaşı

döneminde değiştirilmiş ve

“Allah bizimle”

olarak kullanılmıştır.

Oysa ki söyleyenin

milliyetçi olup

İslamcı olmadığını gösteren

bir slogan olduğundan dolayı Türkler yine

sloganın özüne bağlı kalarak günümüzde halâ

“Tengri Biz Menen”

olarak kullanmaya

devam etmektedir.

Eski Türk kut anlayışının

21. yüzyılda ifade edilmiş halidir.

TÜRK,

Tanrı’dan yardım

dilerken de miskin değildir. Mucize ve himmet değil,

savaşı kazanmak için güç ister.

İşte tam da bu nedenle

TANRI BİZİMLEDİR!

Tengri Biz Menen

Gürbüz KuyucuTÜRK