ODANIZIN KÖŞESİNE ASIN. HER ZAMAN LAZIM OLACAK SÖZLER.

ODANIZIN KÖŞESİNE ASIN. HER ZAMAN LAZIM OLACAK SÖZLER.

 

 

ODANIZIN KÖŞESİNE ASIN. HER ZAMAN LAZIM OLACAK SÖZLER.

 

İranlı (Güney Azerbaycanlı) bir Türk olan ve halen Ülkemizde yaşayan kimyacı ve felsefeci Dr. (Anuşirvan Miyancı'dan) insana ve hayata dair ibretlik tespitler!

1-Beyin bir donanımdır, her insanda vardır! Akıl bir yazılımdır, her insanda yoktur.

2-Evrendeki en mükemmel laboratuvar insan beynidir! İstediğini düşünerek sentezler.

3-Bilim insanı olmanın birinci şartı, bilmediğini yüreklice söyleyebilmektir.

4-Bir toplumun okuyup geçenlere değil, okuyup düşünenlere ihtiyacı var!

5-Aptallaşmanın en kolay yolu merak etmeyi bırakmaktır.

6-Karın tokluğuna yaşanan bir yerde ilkeli düşünce üretmek mümkün değildir.

7-Çocuklar yetişkinlere göre daha iyi akıl yürütürler! Çünkü önyargıları yoktur.

8-İki yüz kelimeyle düşünen biri, iki bin kelimeyle düşünen birini asla anlayamaz.

9-Büyük bir güç mü istiyorsunuz? İşte o gücü size gösteriyorum! Hayal gücü.

10-İçinizdeki çocuk yaşıyorsa, yaşlanmıyorsunuz demektir.

11-Düşüncen fakir ise diğer zenginliklerin seni kurtarmaz.

12-Size bütün kapıları açan bir anahtar vereceğim! Bu anahtarın üzerinde iki şey yazılıdır! Biri sabır, ötekisi nezaket.

13-Sessiz çığlıklar sesli haykırışlardan daha etkilidir.

14-Dilinizi sökün, tamir edin ve yeniden yerine takın! Çünkü bütün sorunların temelinde o var!

15-İnsan, duymak istediklerinden vazgeçmedikçe uyanamaz.

16-Doğru sözler karşısında yapılacak en iyi hareket, bir kenara çekilip sessizce dinlemektir.

17-Uzmanı olmadığınız konularda kendinize yakışanı yapın ve bir kenara çekilip sessizce oturun!

18-Bir insanı ancak kendisi engelleyip, kendisi durdurabilir.

19-Önündeki seçeneklerden en zorunu seçen başarılı olur.

20-Vazgeçmezsen, doğru seni önünde, sonunda bulur.

21-İnsan, sorun yaşadığı oranda değil, sorun çözdüğü oranda gelişir ve olgunlaşır.

22-Kendi üzerinizde çalışmaktan vazgeçmeyin! Aksi halde gelişip olgunlaşamazsınız.

23-Kitaptan ve kütüphaneden uzaklaşıldıkça cehalet artar! Cehalet arttıkça da sefalet ve felaket artar. Sefaletin ve felaketin getirdiği ise acı ve gözyaşıdır.

24-Ahlaksızları ahlaklı gibi göstermek bir toplumun ahlakını bozar.

25-Bir toplumun çoğunluğu, olduğundan daha ahlaklı görünmek çaba ve gayreti içindeyse, bilin ki o toplumda ahlak sorunu vardır.

26-Herkesten ve her şeyden umudunuzu kestiğiniz anda belki de kurtarıcı sizsinizdir! Küsmekten ve kabullenip bir köşeye çekilmekten daha başka bir yol var! Mücadele etmek.

27-Ekonomik gelişmeyi kişisel ve zihinsel gelişmenin önünde tutan toplumlar, kesinlikle uygarlaşamazlar.

28-Gönlü güzel olanın niyeti de, söylemi de, eylemi de güzeldir.

29-Karnı doymayan değil, gözü doymayan insan fakirdir.