İLME DESTEK RESMEN NE ZAMAN VERİLECEK?

İLME DESTEK RESMEN NE ZAMAN VERİLECEK?

İLME DESTEK RESMEN  NE ZAMAN VERİLECEK?

                İlme resmen destek verilmeyen ülkelerde âlim yetişir mi? Sn. Başbakan birilerini kastederek “içi boş âlimler” diye açıklamalar yapıyor.Bu ayrı bir konu , benim diyeceklerim bu açıklamalarla alakalı değil. Ben geçiştirilen bir konuya dikkat çekeceğim: Düşünürleri(mütefekkirleri) garp mütefekkirlerinin hocası idi. Gazâli, Piri  Reis, Akşemseddin, Yunus ve Mevlâna zamanında Kant, Dekart, Paskal, Volter yoktu. Onlar hep sonra yetiştiler.Sonradan Talebe Hocayı geçti. Sebep:Tanzimattan sonra âlimlerimiz destek görmemeye başladı.  Çünkü rantçılık geldi. Günümüz Türkiye’sinde en mağdur olan kimseler âlimlerdir. Yazarlardır. Basın mensuplarıdır. Birçok fizik mühendisimiz de ,teknik adamımız da birkaç sene önce dış güçlerce öldürülmüştür. Hem de Ankara’da. Bu da herkesin malumu. İlme, buluş yapanlara teşvik yoktur. Buluş yapanların buluşlarını cüz’i paralalarla AB elemanları patent hakkı olarak alıyor. Trabzon’da bile . Yalan mı? Yazarlara halâ kredi hakkı bile yoktur. Yazar, matbaacının dolarla peşin aldığı kağıdın parasını vererek yazdığı kitabını çıkartacak imkâna sahip değildir. Gazeteciler ise hep asgari geçimle çalışan bir kot bir mont bir simitle yaşayan çocuklardır. Binlercesini gördüm. Üniversite mezunu kimya mühendisi bile televizyonda asgari geçimle çalışmak durumunda.  Gözlerimle gördüm Okulların fen kollarındaki süper çocuklara bir teşvik var mı? Bilen söylesin Allah aşkına. Türkiye’nin her bölgesinde araba, uçak, gemi, tren, daha birçok fiziki eserler veren hünerli insanlarımız  var. Bunlara resmî teşvik ve destek veya ödüllendirme yoktur.Hele bunların emeklileri zor yaşamaktadırlar. Bu insanları desteklemeden âlim yetişeceğine inanan var mı? Bir çok süper beynimiz ve mucidimiz zaten hep yabancı ülkelerce seçilip alınıyor. Büyük paralar veriliyor. Bizim devletimiz ilmi bakımdan ne zaman uyanacak? Yetmiş beş milyonluk Türkiye’nin yirmi milyonu öğrenci oldu. Onlara örnek olan bir ilmî kanun var mı? Millî Eğitim Bakanlığımızda yirmi beş yıl ilkokuldan Üniversiteye kadar bizzat görev yaptık. Şimdi emekliyiz. 98.eserimi yayınlıyorum. Halâ böyle bir devlet desteği görmedik. Hep köstek. Feryâdım bu yüzden. Fakat devlette tartışılan, feryat edilen hep inşaatçılık ve ihaledir. İlmî feryât nerede? Ey devlet ricâli birazda bizimle demiyorum amma âlimlerle ve ilimlerle yürüyün bu yollarda. İlimle ve âlimlerle ıslanın bu yağmurlarda. Hani size her şey bizi hatırlatıyordu? İlme destek konusunda bizleri hatırlamıyor musunuz? İlmî hâfızanız yok mudur? Asıl bunu öğrenelim, öğretelim ve uygulayalım, uygulatalım.  İlme resmen destek verilmeden bin yıl geçse seçimler palavradır. Boşuna oyalanmadır. Benden oy-moy beklemeyiniz.  Asıl biz sizden cevap bekliyoruz.