GENÇLİKTE İBADET

GENÇLİKTE İBADET

GENÇLİKTE İBADET

            Türkiye’de birçokları  Hacca gidince Endonezya ve Malezya gençlerinin 18-25 yaşları arasında  Hacca gelişlerini gördüklerinde  âdeta şaşıveriyorlar. Çünkü :Türkiye gençliğinin yaşlıları gençliklerinde uyutulmuşlar. Uyanmış gençleri görünce hayretlere düşüveriyorlar.

Yüce Allah indinde gençliğin sorumluluk çağı kızlarda 9-12,erkeklerde 12-15 yaşları arasında başlamıyor mu?  Farz ibâdetler buna dahil değil mi? Dahil. Peki hayret edilecek ne var?Sağlık da asıl gençliktedir.Yaş elliyi geçince bin bir çeşit hastalıklar çıkıyor.Prostat,Minüsküs,Romatizma,Hafıza kaybı, Alzaymır, Parkinson,Tansiyon,Şeker v.s.Bunların hepsi insana ibâdetleri engelleten hastalıklar. Bilhassa –malî  ibâdetler olmasa da –bedenî ibâdetler mutlaka sınırlanıyor.Namaz ,Oruç ve Hac  bedenle olduğu için mutlaka zorluk görüyor.Sadece Zekât ve  Sadaka  ibâdetleri  eda edile bilir.Bir de dilinizle- o da bedenî olduğu halde-Kelime-i Şehadet ve Kemle-i Tevhîdi zikredebilirsiniz. Yaşlılıkta  tefekkür ve zikirde zorlaşır. Herşey göz ve kalp ucuna kalır.Kazalar da eda edilemez,fidyesi verilemez hale gelir. Bu bakımdan bu konu Cenâb-ı Hak nazarında da çok önemli.Yeni yılın da Mevlid kandilinin de en önemli davası. Olayı.

Bakınız camilerin arka kısımları bu yüzden hem sandalye doldu.Peki bu böyle olduğuna ğöre  ibâdetleri gençlikte yapmak daha evlâdır.Diz tutmaz,göz görmez,beyin işlemez,idrâk fark etmez duruma geldikten sonra ibâdeti hakkıyla yapmak mümkün mü?Bu nedenle gençler ibâdet davasını asla yaşlılığa bırakmasınlar. Bırakmamalıdırlar.Dünyaya  sadece bir defa yaşamak ve imtihan edilmek üzere gelmiş olan insanlar bir işe yaramaz doğum günleri kutlayacağına  her gün,her sabah Güneşten önce doğup,yani sabah namazına kalkıp sabah namazını kılsınlar.Asıl doğmak budur. Öbür doğum kutlamalar ölüme gider. Çünkü:yılların geçişidir,ömrün kaybedilişidir. Asla rücu’dur. Buradaki Mevlîd kandili kutlamaları kâinatın peygamberinin doğumudur.Güneşten önce  olan doğumların kutlamasıdır.Pasta yemek  veya meşrubat içmek  doğum kutlamaları değil. Ay çiçekleri bakınız nasıl takip ediyor Güneşi. Her sabah Güneşin doğduğu yere yüzünü çevirip Güneşin doğuşunu bekliyor. Öyle emredilmiş ona .Bu emri yerine getirmekte hiç şaşmıyor.Bizler nefis,şeytan ve de gaflet uykuları nedeniyle şaşıyoruz. Sabah ezanında boşuna mı müezzin efendi “Essalâtü Hayrün Minen nevm:yani “Namaz uykudan hayırlıdır” uyarısını yapıyor. Tövbe,sevab ve ibâdet ile  yeniden doğulmayan Mevlidler veya ibâdetler sadece  adıyla kalıyor demektir.En güzel hayat,gençlikte ibâdetle geçirilen hayattır.Şuurlu Müslümanlıktır.Yüce Allah “ ibâdetleriniz olmasa sizleri yaratmaya ne gerek vardı?”sualini bize Kur’ân-ı Kerîmde sorduğu gibi,Hadis-i Şerîflerde de Hz. Peygamber (S.A.S.) de net olarak bizi uyarmaktadır.Gençliği olmayan milletlerin parası bile işlemez.Zira,yaşlılık gelince ekonomi de  üretim yapamaz.Bunun içindir ki Malezya ve Endonezyalılar 21.asır çağımızda  ibâdeti gençlikte yapmak konusunda Müslüman Türkleri de ,Müslüman Arapları da geçmiştir. Onlara ve böylelerine yüce Allah ne muratları varsa versin. Veriyor da. İnşallah bizler de aynı şekilde gençken ereriz murada.

Yunus Emre hayatı “bir göz açıp yummağa “ benzetti.Ne kadar doğru.Dosdoğru. İslâmda gerçek akıllılık ibâdetleri aksatmadan olan akıllılıktır.Asıl ileri görüşlülük de Âhirete kadar ileriyi önceden görebilmektir,gereğini yapmaktır.Özetle “gençlikte ibâdet, Cennete avdet. ” tir.Gidenlere selâm olsun. Gideceklere de. Âlimlere göre göre gençlere ençok yakışan fotoğraf,ibâdet yaparken veya kitap okurken habersiz çekilen tabi fotoğraflarıdır. Ne güzel tespit etmişler. Bunca kâinat üzerinde , Dede Korkut’umuzun değdi gibi ; bu gelimli ,gidimli ölümlü dünyada secdelere kapanarak Yüce Allahıidrak etmek ne demektir? İşte en büyük dava budur. Gayrısı  ömür doldurmaktır.Ne mutlu ibâdetli gençlere, ne mutlu!