Gazi Mustafa Kemâl ATATÜRK

Gazi Mustafa Kemâl ATATÜRK

 

Gazi Mustafa Kemâl ATATÜRK

* Bastırdığı kâğıt paranın üzerine Bozkurt koyduruyor...

* Yakın arkadaşlarına, Bozok, Bozkurt gibi soy isimler koyuyor...

* Manevi kızına  “Ülkü” adını veriyor...

* Yusuf Akçura Bey'i İstanbul'u teslim almaya yolluyor...

* Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu'nu kuruyor...

* Asırlar sonra Türk adını vererek Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruyor...

* İbrahim Çallı'ya "Ergenekondan Çıkış" tablosunu yapmasını istiyor...

*Türk Tarih Tez’ini hazırlatıyor...                                                                                                  

* Anadolu da kazı çalışmaları yaptırıp, Kadim Türklüğün izlerini bulduruyor...

* Her konuşmasında Türklük vurgusu yapıyor.

* Anadolu'nun “7 bin yıllık” Türk Beşiği olduğunu söylüyor...

* Türklüğün ebedi olduğunu haykırıyor...

* Türk devrimlerini “öze dönerek” yapıyor...

* Tıpkı Fikirlerinin babası Ziya Gökalp Bey'in dediği gibi...

* Türk'ü Türk yönetmelidir diyor!

* Laikliği Atası “ Tuğrul Bey’den” ( Selçuklu)’dan.

* Cumhuriyeti Tarihte Kurulan İlk Demokratik Türk Beyliği Olan “ ANKARA CUMHURİYETİ Beyliği’nden alıyor.

* Türk kültürünü yaşamın her alanında hâkim kılmak için çalışmalar yapıyor...

* Anadolu'da, unutulmuş, sinmiş, hor görülmüş Türklüğü şahlandırıyor.

* Türk’ü Kapı Padişah Paşa Kulu “ ETRÂK-I Bİ İDRÂK” Statüsünden Efendiler eksenine yükseltiyor ve Türk Milletine her Unsuru ile “EFENDİLER” diyerek sesleniyor hitap ediyor.

* Türkler Barbar Vahşi ve İlkel bir millettir Şeklinde Yıllarca Yapılan Batı Diaspora Eksenli Psikolojik Asimetrik Harp Propagandalarının Soluğunu 21. Yüzyılın Getirilerine Göre Dizayn Ettiği TÜRK CUMHURİYETİ DEVLETİ ile ve bu yeni kurulan Devlete  “TÜRKİYE” İsmini Vererek Gerek Tarihi Gerek Arkeolojik Bulgu Belge Ve Yeniliklerle “Ebediyen” Kesiyor.

*"Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur..." diyerek kutlanmış Türklüğünü hatırlatıyor...

O en büyük Türk,

Türk’ün Son Başbuğu

BÂNİSİ ‘Bilge “ HANKÂH’ı Halaskâr Gazi Mustafa Kemâl ATATÜRK