ÇAĞIMIZDA KÜFRÜN ALDATMA METODLARI

ÇAĞIMIZDA KÜFRÜN ALDATMA METODLARI

ÇAĞIMIZDA  KÜFRÜN ALDATMA METODLARI

Dünyada çok büyük ve girift karışıklıklar var.Huzur ve mutluluk yok.Fakat 

madde medeniyeti zirvede..Buna rağmen bütün bu huzursuzluk ve mutsuzlukların 

sebebi:küfrün aldatma metodları..Öyle zekice toplumları putlaştırdığı kendi rantına 

yönlendiriyor ki şeytan bile şaşırıyor..

 Eski anarşi ve İZM’lerin yerini Terör belâsı aldı.Öyle ki: devlet terörü ve 

teröristleri bile var.Çünkü:resmî örgütleri var..Masonluk eski ateizm ve koministlikten 

daha beter âşikâr olmasına rağmen Paris’te bir siyonist dergi daha başka işi yokmuş gibi 

güzelim karikatür sanatını Hz.Peygambere saldırtacak kadar kötüye kullanıyor..Bunun 

adına da özgürlük ve demokrasi diyorlar..Böyle böyle özlükler ve Demokraside güme 

gitmeye başladı.Demokrasinin,yani Demos ve Kratos’un sonu da böyle gelecek..Sonrasını 

bu Siyonist dergiyi Hz.Peygambere saldırı aracı yapanlar ve onları himaye eden sahtekâr 

devletler düşünsünler..Şimdi anlıyorsunuz değil mi bunlardan ve bunların atalarından 

vaktiyle Hz.Musa’nın ve Hz. İsa’nın neler çektiğini..?İşte Hz. İsa’yı yüz numara dev 

demir çivilerle çarmıha germeye kalkışanlar,Tevrat ve İncili çıkarlarına göre tahrif ederek 

muharref(Hurafe ve bozuk)hale getirenler ve bu yüzden helâk olanlar da bunların aynı 

zihniyetteki atalarıydı.Yani onlarda değil karikatürle Peygamber kötülemek,peygamber 

katilliği teşebbüsü bile var.Peki Hz.Musa ve Hz.İsa’ya bunları reva görenler Hz. Peygambere 

saygı duyar mı?Onlar öyle gafiller ki:bu olayları Yüce Allahın takip ettiğini unutuyorlar.Her 

şey Yüce Allaha âşikâr..Onlara yine dersini vermek zamanı da gelecektir.Asıl gafletleri bunu 

anlamamakta..Kâinatın sahibini unutmakta..

 Çağımızdaki küfrün aldatma metodlarında İslâmın yerine Vahhabilik(İngiliz 

İslâmcılığı) ve de Ilımlı İslâmcılık denilen ABD ve AB İslâmlıcılığı koyulmuş.Terörün 

adına da Cihad denilmiş..Halbuki İslâm Cihadında hiç böyle bir vahşet canavarlığı tarihte 

hiç olmadı..Yetiştirdikleri teröristler şimdi kendi gözlerini çıkartmaya başlayınca hep birden 

feryad ediyorlar.Çünkü:İslâma göre küfür Tevhîd karşısında tek millettir.Demek ki: bunu 

bilerek yapıyorlar.Gayelerine varmak için kötü de olsa çıkarları için her yol meşru olduğu için 

bunu bilerek yapıyorlar.Sinogogları bile bilerek kendileri bombalıyorlar.Karikatür dergisine 

bunları bilerek kendileri yazdırıyorlar .Hatta kendilerinden birkaç adamı bilerek kendileri 

öldürüyorlar ki İslâmı ve Müslümanları terörist göstererek korkan Yahudileri kolayca 

İsraile göç ettirerek oradaki nüfusu arttırsınlar..Bunları bir haftadır bütün dünya basınında 

ayrıntılarıyla da okuduk..

 Güya dergi YOK satmış..Bunu yayan ve dergiyi toplayıp alan da yine 

aynı Siyonistler..Vaktiyle İngiliz Çorçil zamanında “Türkler adam değildir” diyenler ve 

Osmanlıyı Lawrensle çökertenler de bunlar..Çünkü:Bu işler bir kurgu ve senaryodur.Çıkarları 

uğrunda uygulamaya koyuldu.Paris uygulaması son örneği..Ölenleri kendileri feda 

ettiler..Başka türlü de dünyayı kandıramazlar..Önemli olan İslâm dünyası bu oyunlara 

gelmemelidir.Saddam’a “gir Kuveyte sana kalsın” deyip girince” niye girdin?” deyip 

vurup öldürenler de onlar.Çünkü:senaryo böyle..Şimdi geçmişte onlarla en çok uğraşan 

Hz.Peygambere,Dört Halifeye,Fatihe,Yavuza ,Kanuniye ve Abdul Hamit Hana da 

aynısını sağlıklarında yaptılar.Şimdi vefatlarının arkasından yapıyorlar..Teröristleri de 

dergiye saldırtan onlar.Çünkü teröristler dergiye saldırınca öldürüleceklerini Saddam gibi 

bilmiyorlardı.Oyun böyle.Paris’e gitmeyecek olan devlet başkanlarına da “bak teröre karşı 

değilsiniz” diyerek çeşitli senaryolar uygulayacaklardı.Belki her gitmeyene bu uygulama 

yok amma uğraşmak istediklerine mutlaka yapacaklardı ellerinden geleni.Türkiye de 

Paris’e gitmeden onlara “Barra” diyecek durumda değil..Kanuni gibi Paris’teki dansı bile 

durduracak güçte değil..On altı Türk devletinin yeniden temsiline - bu haftaki dünya basınını 

okuduysanız-kudurmuş,kuduz olmuşçasına aleyhte tepki gösterdiler..Siz siz olunda sakın 

ola ki küfrün bu çağdaş aldatma metodlarına kanmayınız.Güneşte asla gece yoktur.Bu 

uluslararası karanlık, onların İslâm Güneşine sırt çeviren bâtıl dünyalarındadır.İşe bakınız 

ki ,dergiyi birçok dünya diline çevirip dağıtmalarına rağmen İbranicesi yok.. Neden?Şimdi 

anlıyorsunuz değil mi bu

bu senaryoları kimin yazıp sahnelediğini?