ADAM KITLIĞI

ADAM KITLIĞI

ADAM  KITLIĞI

      Yüce Allah  (C.C.)dünya toplumlarının yönetimini beşerîyete bıraktığı için en kötü kıtlık adam kıtlığıdır. Zira, dünyadaki bütün mes’eleler insanların kötü yönetimlerinden kaynaklandığı  gibi, yönetecek ehliyetli ve ruhsatlı işi bilen adamların olmayışı herkesi mutsuzlaştırmaktadır. Buna tarihte “Kaht-i Recül ve Kaht-ı Ricâl”denir. Bu, tabir tabiattan tarihe geçti. Çünkü: “KAHT” kelimesi  kuraklıktan dolayı olan kıtlık,yani mahsülün yetişmemesidir. Peki yakın çağ  ve zamanımız toplumlarında  tabiatta tabii mahsul yetişmeyişi, hastalıklı ve hormonlu mahsüllerin pazara ve piyasaya sürülüşü gibi birçok kimseler adam diye toplum piyasa ve pazarlarına sürülmüştür amma içlerinde toplumları kurtaracak adam bulunamıyor, sorun ve mutsuzluklar habire devam ediyor. Asıl bu adam kuraklığının ve kıtlığının sebebini bulup gereğini yapmalıyız ki kurtulalım ve mutlu olalım.

Bir de  “Kaht-u Galâ” cömertlik ve  ucuzluk kıtlığı,yani pahalılık var.Sonu  sömürü nedeniyle fakirlik, yoksulluk ve yokluktur. Fakat hepsinden kötüsü Kaht-ı Ricâl denilen adam kıtlığıdır. Toplum kuraklığından olur. Halbu ki yüce Allah tabiatı nice nimetlerle yarattığı gibi insanı da nice adamlık özellikleriyle yaratmıştır. İşte asıl sorun burada.Zira çağımız insanı yeniden cahiliye çağlarına dönüş yapmıştır.Yüce Allahın verdiği insanî özelliklerini Cehenneme gitmeden yakıp yok etmiştir.Cennete gitmesi şimdiden tehlikeye girmiştir.Dünyada homurdanarak nice yüz bin santigrat ateşli yanardağların ateşinden kaçarda Cehennemden kaçmaz veya Cennete koşmaz.Cennet gibi yaratılan dünyayı Cehenneme çevirir.Hep Yüce Allahın nizamını bırakıp O’na karşı Demos Kratosu “Demokrasi” denilen adam kıtlığı başıboşluğuna tabi olmasından. Bu nedenle her sene tabiata bahar geldiği halde toplumlara gelmez. Çünkü:Toplumlar bütün dünyada Sırat-ı Müstakimden çıkmışlardır.Mahluk Hâlıka akıl öğretmeye kalkmış,tabi olmaktan uzaklaşmıştır. Her konuda böyle.

Bugün aynı apartmanda komşu komşuyu tanımaz.Çünkü:Konuşmaz,hâl hâtır sormazlar ki. Sanki sonları aynı değil. Allah yolundan vaz geçer, sigarasından vaz geçmez durumda olanlar çok. Allahın nizamı gerici,ona göre kendi görüşleri kurtarıcıdır.Bedir Harbinde  putperest,münafık,müşrik ve kâfirler   yetmiş hâfızı şehit ederek Bi’rî mâune” kuyusuna atmışlardı.Niye? Siz neden bu Kur’ân-ı Kerîmi hafızalarınıza alarak koruyor ve  okuyorsunuz?diye.Çünkü:Hâfız demek,eskiden matbaa  olmadığı için,Yüce Allahın kitabı yakıldığı için Kur’ân-ı Kerîm’i Kerimi hafızasına alarak koruyan ve Yüce Allahın sistemini yaşatan ve gereğini yapandır.Bu nedenle hafızların katline değil,mevcut olduğu halde Kur’ân-ı Kerimin gereğinin yapılmamasına da- “ Kaht-ı Huffâz”  Hafız kıtlığı denilmiştir.Fakat “ADAM KITLIĞI” tabiri Müslümanların ilim dünyasında  asıl DEĞERLİ DEVLET VE SİYASET ADAMLARI’nın yokluğu için kullanılmıştır.Yani Müslüman devlet  ve siyaset adamlarının yokluğu için kullanılmıştır.Türkiye için,  “Müslüman Türk” devlet adamlarının yokluğu için de kullanabiliriz. Zira, eskiden Türklerin İslâm’a  çok büyük hizmetleri nedeniyle tarihte “Türk” denince Müslüman, “Müslüman” deyince Türk anlaşıldığı tarihî  kitaplarda belirtilmiştir. Hem de yabancılar tarafından. Şimdi ise yeterli adam olmayışından hep perişanız: Çünkü: adam olmayan yerde Toplumlar kozmopolitleşiyor, yozlaşıyor ve asalak olmaktadırlar. Bu yazılarımız hep bunu önlemek ve hatırlatmak içindir.Bütün diğer yoklukların sebebi asıl bu adam yokluğudur. O halde adam yetiştirilmelidir. Atatürk adam yetiştirmeyi gül yetiştirmekten üstün tutmuştur. Çünkü :adam olmayan yerde gülistanlar bile  olmuyor.Medeniyet şehirleri ve insan(adam ve adamlık) nasıl olsun?